levitra Tabletki Cena

levitra Tabletki Cena


levitra Tabletki Cena

[email protected]

levitra Online

levitra jest lek na bazie vardenafilu

Zastosowania, Dawkowanie, Skutki uboczne

Działanie farmakologiczne:

levitra – preparat zawierający vardenafil. Aktywna część składowa preparatu zwrotnie selektywnie inhibuje cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan – specyficzną fosfodiesterazę 5 typu. Pod czas stymulacji seksualnej zarejestrowano miejscowe uwolnienie tlenku azotu, jednocześnie zmniejszenie aktywności specyficznej fosfodiesterazy 5 typu prowadzi do podwyższenia poziomu cyklicznego guanozyno-3′,5′-monofosforanu w ciałach jamistych. Pod działaniem vardenafil odnotowano poniżenie napięcia gładkiej tkanki mięśniowej oraz zwiększenie dopływu krwi do tkanek prącia, co wpływa na polepszenie jego wzwodu. vardenafil nie wywiera wpływu na pobudzenie płciowe.

Działanie vardenafil na inne fosfodiesterazy jest nieznaczne, dla tego levitra nie wpływa na układ serdeczno-naczyniowy, działalność wątroby, mięśnie szkieletu i inne narządy. vardenafil nie zmienia właściwości jakościowych spermy, nie wywołuje zmian poziomu testosteronu, hormonu krwi, z działaniem luteinizującym i stymulujące powstawanie pęcherzyków. Skutek działania substancji levitra rozwija się tylko pod warunkiem stymulacji pobudzenia płciowego. Początek działania terapeutycznego następuje po 15 minutach po zażyciu. levitra dziala po 36 godzinach po zażyciu doustnie.

Wskazania:

levitra jest stosowany dla kuracji pacjentów z zaburzeniami erekcji.

Sposób zastosowania:

levitra przeznaczony jest do zażywaniawewnętrznego. Powleczone tabletki zaleca się zażywaniać w całości, popić dostateczną ilością wody wody lub herbaty. levitra zażywany jest niezależnie od przyjmowania potrawy. Schemat stosowania leku levitra określa lekarz.

Zwykle stosuje się 1 tabletka na 15-20 minut przed oczekiwaną aktywnością płciową. Z uwzględnieniem tego, że wynik po jednorazowym zastosowaniu leku zachowuje się 36 godzin, powtornie zastosować lek można wcześniej.

Maksymalna zalecana dobowa doza leku levitra – 1 tabletka.

Działanie poboczne:

Przy stosowaniu leku levitra możliwe są bóle głowy, zjawiska dyspepsyjne. Ponadto były powiadomienia o jednostkowych przypadkach bólu kręgosłupa, przekrwienia twarzy, mialgia – mięśniobóle, bóle oczu, łzawienie, zawroty głowy i obrzęk naczyniowy – Quinckego, w czasie stosowania leku vardenafil. Odnotowano długotrwały wzwód członka wywołany zastosowaniem leku levitra. W wypadku wzwodu członka ponad 4 godziny, należy zwrócić się do lekarza, tak długotrwały wzwód członka może spowodować uszkodzenie tkanek członka i długotrwałej utraty potencji.

Kup levitra:

Niektóre polskie apteki sieciowe będą sprzedawać levitra online po konsultacji online. Niektóre apteki sprzedają bez recepty levitra, kupiony od nielicencjonowanego sprzedawcy, który może być w najlepszym wypadku podrobiony i nieskuteczny, aw najgorszym szkodliwy. Będziesz musiał udać się do apteki i poprosić o podanie leku, a farmaceuta będzie musiał zadać serię pytań, aby upewnić się, że zażywanie go nie jest dla ciebie szkodliwe, i odpowiedzieć na twoje pytania, jeśli takie są. Bardzo łatwo jest kupić levitra online. Generyczny levitra jest często sprzedawany w Internecie bez recepty, ten produkt można kupić, ale z ostrożnością. Cena oryginalnego levitra zaczyna się od 10 euro za tabletkę, generyczny levitra można kupić 10 razy taniej.

Przeciwwskazania:

levitra nie jest ordynowany pacjentowi z wrażliwością odnośnie vardenafil.

Aplikacja preparatu levitra jest niewskazana pacjentom otrzymującym organiczne związki azotowe.

vardenafil nie jest ordynowany kobietom i dyieciom w wieku poniżej 18 lat.

Nie jest zalecana aplikacja preparatu levitra pacjentom ze schorzeniami układu naczyniowo-sercowego, kiedy aktywność seksualna jest niewskazana, w tym pacjentom, po zawale serca lub apopleksji, to znaczy udarze mózgu, a także niewydolność serca, niestabilna dusznica bolesna, niekontrolowana arytmia, lub arteriowa hipotensja.

Należy ostrożnie aplikować lek levitra pacjentom z podwyższonym ryzykiem rozwoju bolesnego wzwodu prącia (priapismus), w tym pacjentom z leukemiją, niedokrwistością, anemią, szpiczak mnogi, narożnym wykrzywieniem prącia, choroba Peyroniego.

Ponadto należy być ostrożnym aplikując vardenafil pacjentom, cierpiącym na naruszeniami funkcji nerek i wątroby oraz pacjentom otrzymującym α1-adrenergiczne blokowanie.

Współdziałanie z innymi środkami leczniczymi:

Zabrania się jednoczesne stosowanie organicznych azotanów i vardenafil.

vardenafil nie zmienia farmakokinetycznego profilu preparatów, które się metabolizują z udziałem kompleksu cytochromów P450.

Przy wspólnym zażyciu preparatu levitra i inhibitorów CYP3 A4 istnieje możliwość podwyższenia koncentracji plazmowych vardenafil. Szczególnie należy ostrożnie stosować vardenafil razem z kietakonazolem, ritonawirem, sakwinawirem, erytromycyną i rifampicyną.

Możliwe obniżenie koncentracji plazmowych vardenafil pod czas zażywania razem z induktorami CY3 A4, na przykład, z ryfampicyną.

levitra zażywany razem z antynadciśnieniowymi środkami może potęgować ich działanie.

Środki na nadkwasotę (na przykład: soda oczyszczona) i środki osnuwające zażywane razem z vardenafilem obniżają jego biodostępność.

Przedawkowanie:

Przy przyjęciu zawyżonych dawek preparatu levitra u pacjentów odznaczał się rozwój niepożądanych reakcji, analogicznie efektom pobocznym vardenafil przy przyjęciu terapeutycznych dawek. Specyficznego antydotu nie ma. Przy rozwoju oznak przedawkowania przeprowadza się terapię symptomatyczną. Przeprowadzenie hemodializy nie doprowadza do istotnego obniżenia plazmowych koncentracji vardenafil.

Warunki przechowywania:

levitra należy przechowywać nie dłużej 2lat po wyrobie w pomieszczeniach z temperaturą od 15 do 30 stopni Celsjusza.

Menu levitra

Przy wspólnym zażyciu preparatu levitra i inhibitorów CYP3 A4 istnieje możliwość podwyższenia koncentracji plazmowych vardenafil. Szczególnie należy ostrożnie stosować vardenafil razem z kietakonazolem, ritonawirem, sakwinawirem, erytromycyną i rifampicyną.


Działanie farmakologiczne:

levitra – preparat zawierający vardenafil. Aktywna część składowa preparatu zwrotnie selektywnie inhibuje cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan – specyficzną fosfodiesterazę 5 typu. Pod czas stymulacji seksualnej zarejestrowano miejscowe uwolnienie tlenku azotu, jednocześnie zmniejszenie aktywności specyficznej fosfodiesterazy 5 typu prowadzi do podwyższenia poziomu cyklicznego guanozyno-3′,5′-monofosforanu w ciałach jamistych. Pod działaniem vardenafil odnotowano poniżenie napięcia gładkiej tkanki mięśniowej oraz zwiększenie dopływu krwi do tkanek prącia, co wpływa na polepszenie jego wzwodu. vardenafil nie wywiera wpływu na pobudzenie płciowe.

Działanie vardenafil na inne fosfodiesterazy jest nieznaczne, dla tego levitra nie wpływa na układ serdeczno-naczyniowy, działalność wątroby, mięśnie szkieletu i inne narządy. vardenafil nie zmienia właściwości jakościowych spermy, nie wywołuje zmian poziomu testosteronu, hormonu krwi, z działaniem luteinizującym i stymulujące powstawanie pęcherzyków. Skutek działania substancji levitra rozwija się tylko pod warunkiem stymulacji pobudzenia płciowego. Początek działania terapeutycznego następuje po 15 minutach po zażyciu. levitra dziala po 36 godzinach po zażyciu doustnie.

Wskazania:

levitra jest stosowany dla kuracji pacjentów z zaburzeniami erekcji.

Sposób zastosowania:

levitra przeznaczony jest do zażywaniawewnętrznego. Powleczone tabletki zaleca się zażywaniać w całości, popić dostateczną ilością wody wody lub herbaty. levitra zażywany jest niezależnie od przyjmowania potrawy. Schemat stosowania leku levitra określa lekarz.

Zwykle stosuje się 1 tabletka na 15-20 minut przed oczekiwaną aktywnością płciową. Z uwzględnieniem tego, że wynik po jednorazowym zastosowaniu leku zachowuje się 36 godzin, powtornie zastosować lek można wcześniej.

Maksymalna zalecana dobowa doza leku levitra – 1 tabletka.

Działanie poboczne:

Przy stosowaniu leku levitra możliwe są bóle głowy, zjawiska dyspepsyjne. Ponadto były powiadomienia o jednostkowych przypadkach bólu kręgosłupa, przekrwienia twarzy, mialgia – mięśniobóle, bóle oczu, łzawienie, zawroty głowy i obrzęk naczyniowy – Quinckego, w czasie stosowania leku vardenafil. Odnotowano długotrwały wzwód członka wywołany zastosowaniem leku levitra. W wypadku wzwodu członka ponad 4 godziny, należy zwrócić się do lekarza, tak długotrwały wzwód członka może spowodować uszkodzenie tkanek członka i długotrwałej utraty potencji.

Kup levitra:

Niektóre polskie apteki sieciowe będą sprzedawać levitra online po konsultacji online. Niektóre apteki sprzedają bez recepty levitra, kupiony od nielicencjonowanego sprzedawcy, który może być w najlepszym wypadku podrobiony i nieskuteczny, aw najgorszym szkodliwy. Będziesz musiał udać się do apteki i poprosić o podanie leku, a farmaceuta będzie musiał zadać serię pytań, aby upewnić się, że zażywanie go nie jest dla ciebie szkodliwe, i odpowiedzieć na twoje pytania, jeśli takie są. Bardzo łatwo jest kupić levitra online. Generyczny levitra jest często sprzedawany w Internecie bez recepty, ten produkt można kupić, ale z ostrożnością. Cena oryginalnego levitra zaczyna się od 10 euro za tabletkę, generyczny levitra można kupić 10 razy taniej.

Przeciwwskazania:

levitra nie jest ordynowany pacjentowi z wrażliwością odnośnie vardenafil.

Aplikacja preparatu levitra jest niewskazana pacjentom otrzymującym organiczne związki azotowe.

vardenafil nie jest ordynowany kobietom i dyieciom w wieku poniżej 18 lat.

Nie jest zalecana aplikacja preparatu levitra pacjentom ze schorzeniami układu naczyniowo-sercowego, kiedy aktywność seksualna jest niewskazana, w tym pacjentom, po zawale serca lub apopleksji, to znaczy udarze mózgu, a także niewydolność serca, niestabilna dusznica bolesna, niekontrolowana arytmia, lub arteriowa hipotensja.

Należy ostrożnie aplikować lek levitra pacjentom z podwyższonym ryzykiem rozwoju bolesnego wzwodu prącia (priapismus), w tym pacjentom z leukemiją, niedokrwistością, anemią, szpiczak mnogi, narożnym wykrzywieniem prącia, choroba Peyroniego.

Ponadto należy być ostrożnym aplikując vardenafil pacjentom, cierpiącym na naruszeniami funkcji nerek i wątroby oraz pacjentom otrzymującym α1-adrenergiczne blokowanie.

Współdziałanie z innymi środkami leczniczymi:

Zabrania się jednoczesne stosowanie organicznych azotanów i vardenafil.

vardenafil nie zmienia farmakokinetycznego profilu preparatów, które się metabolizują z udziałem kompleksu cytochromów P450.

Przy wspólnym zażyciu preparatu levitra i inhibitorów CYP3 A4 istnieje możliwość podwyższenia koncentracji plazmowych vardenafil. Szczególnie należy ostrożnie stosować vardenafil razem z kietakonazolem, ritonawirem, sakwinawirem, erytromycyną i rifampicyną.

Możliwe obniżenie koncentracji plazmowych vardenafil pod czas zażywania razem z induktorami CY3 A4, na przykład, z ryfampicyną.

levitra zażywany razem z antynadciśnieniowymi środkami może potęgować ich działanie.

Środki na nadkwasotę (na przykład: soda oczyszczona) i środki osnuwające zażywane razem z vardenafilem obniżają jego biodostępność.

Przedawkowanie:

Przy przyjęciu zawyżonych dawek preparatu levitra u pacjentów odznaczał się rozwój niepożądanych reakcji, analogicznie efektom pobocznym vardenafil przy przyjęciu terapeutycznych dawek. Specyficznego antydotu nie ma. Przy rozwoju oznak przedawkowania przeprowadza się terapię symptomatyczną. Przeprowadzenie hemodializy nie doprowadza do istotnego obniżenia plazmowych koncentracji vardenafil.

Warunki przechowywania:

levitra należy przechowywać nie dłużej 2lat po wyrobie w pomieszczeniach z temperaturą od 15 do 30 stopni Celsjusza.

Menu levitra

[email protected]


levitra jest lek na bazie vardenafilu


vardenafil nie zmienia farmakokinetycznego profilu preparatów, które się metabolizują z udziałem kompleksu cytochromów P450.
29.01.2023 08:51:25

2023-01-29 08:51:25


Precio Pharmacy Farmacias Cruz Verde buy viagra levitra cialis online Female Feminino ==**|**==Valor Comercial Del Pharmacy En Chile viagra x levitra qual o melhor Uso De Por Primera Vez


Mejor Que El Pharmacy Natural differences between viagra levitra cialis video Ist Apothekenpflichtig ==**|**==Pharmacy Masticable Duracion Del Efecto potenzmittel levitra ohne rezept Alternative Marc Bonnard